קולות קוראים- חדשים

רק לבתי הספר בתכנית התקשוב

מועד אחרון 19.7.19

לכלל בתי הספר בארץ

מועד אחרון 29.7.19

לכל בתי הספר שאינם בתכנית התקשוב

מועד אחרון 28.7.19


=================================


לוח גאנט תקשוב תשע"ט

חודש דצמבר

16-20/12/18 תרגיל למידה בחירום מחוזי

חודש ינואר

9/1/19 כנס "שומרי מסך" של שפ"י

22-24/1/19 השתלמות מובילי תקשוב בנושא משחק ומשחוק בשלומי

27/1/19 כנס מקוון לגלישה בטוחה מחוזי

חודש פברואר

3-8/2/19 שבוע לאומי לגלישה בטוחה

17-21/2/19 אורחים ומתארחים מחוזי בהובלת הלמידה המשמעותית

24-26/2/19 השתלמות רכזי תקשוב ממשיכים וחדשים בשלומי

28/2/19- (יום ה') כנס מחוזי מדעי המחשב ורובוטיקה

חודש מרץ

3-5/3/19 השתלמות רכזי תקשוב חדשים - שלומי

5/3/19- האקתון מו"ט ותקשוב- פסג"ה מוצקין

10/3/19 תרגיל למידה בחירום מחוז חיפה ארצי

חודש אפריל

31.3 ו1.4.גמר אליפות הסייבר

חודש מאי

7.5.19- סיור המטה- מדעי המחשב ורובוטיקה

15.5.19- יום שיא ברובוטיקה- אור עקיבא
כתבות