גם ברשת יש גבול - גלישה בטוחה ברשת

שבוע גלישה בטוחה ברשת 3-8.2.2019

סיכום כנס מקוון לגלישה בטוחה

רצף המצגות - כל מצגת בנפרד

الاسبوع القومي للانترنت الامن ما هو الا مجموعة من الفعاليات والانشطة التربوية والتي تقام في كل البلاد وفي هذه السنة سيكرس الاسبوع الواقع بين 7- 3 شباط 2019 لهذه الفعاليات

وسيتم تخصيص هذا الاسبوع تحت العنوان "في شبكة يوجد حدود" ، والذي سيركز على تشجيع الطلاب على تطوير "العضلات" من الاختيار والسلوك البناءً , الحكم على الامور ، ضبط النفس ، التعاطف ، فهم ما هو مسموح / بطريقة مناسبة لفضاء تصفح آمن ، وتعزيز الاتصالات الشخصية الحساسة والمحمية والوثيقة التي تراعي الذات والآخر ، مع تعزيز قواعد السلوك السليمة على الإنترنت وزيادة الوعي بالحالات المعقدة امامهم

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה הינו מער אירועים ופעילויות חינוכי המתקיימים מדי שנה בכל רחבי הארץ. השנה, האירוע יצוין בין התאריכים 3-7 בפברואר 2019

ויוקדש לנושא: "גם ברשת יש גבול״. הוא יתמקד בעידוד התלמידים לפתח "שרירי" בחירה והתנהלות מתוך שיקול דעת, איפוק, אמפתיה, הבנה של מותר/אסור, מתאים/לא מתאים באופן שמותאם למרחב גלישה בטוחה, ובקידום תקשורת בינאישית רגישה, מוגנת ומקרבת, הרואה את העצמי וגם את האחר. זאת תוך כדי חיזוק נורמות התנהגות ראויות ברשת והעלאת המודעות למצבים מורכבים המתעוררים בה


מכתב מד"ר עופר רימון בנושא אבטחת מידע בבתי ספר

ד"ר עופר רימון סמנכ"ל ומנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע מבקש לרענן את ההנחיות בנושא אבטחת מידע לכל בתי הספר.

למכתב למנהלי בתי הספר​ לחצו כאן

​ לעלון המידע בנושא סייבר לחצו כאן

מערכי שיעור ופעילויות לשבוע גלישה בטוחה ברשת

מדברים נתונים