SCRATCHלגלוש בטוח עם


תכנון מספר שיעורים: שני גולדשטיין, מדריכת תקשוב מחוז חיפה


שיעור מס' 1: הכרות עם נושא הגלישה הבטוחה ותאום ציפיות

מטרת השיעור:

 • הצגת הנושא

מהלך השיעור:

1. הקרנת הסרטון: בטיחות ברשת

מכירים ולומדים מסכנות ברשת נזהרים

התלמידים יציינו מה הבעיה שעלתה בסרטון

2. חלוקה לקבוצות- כל קבוצה צריכה לכתוב סצנת תיקון לסרטון- איך היה צריך התלמיד להתנהל נכון.

3. הצגת הסצינות במליאה, בחירה בסצינה הטובה ביותר המציגה התנהלות נכונה ברשת.


שיעור מס' 2: המשך- הכרות עם נושא הגלישה הבטוחה ותאום ציפיות

מטרת השיעור:

 • לבדוק תפיסות קיימות של התלמידים בנושא גלישה בטוחה ברשת/בריונות ברשת
 • להציג נתונים קיימים לגביי בריונות ברשת
 • לתאם ציפיות לפרויקט

1. יצירת סקר במנטימטר שבו התלמידים יביעו עמדות לגביי דילמות:

** מדריך מתוקשב לשימוש במנטימטר

א. ילדה הפיצה תמונה מביכה של תלמידה אחרת מכיתתה לכל התלמידים. כשהזמינה המורה את הילדה שהפיצה את התמונה לבירור אמרה הילדה: "אני לא התכוונתי. זה היה בצחוק". מה הייתם אומרים לילדה? הסבירו מדוע.

ב. קבוצת בנים מהכיתה החליטו לפתוח קבוצת וואטסאפ נפרדת מזו של הכיתה וכללו בה את כל הילדים בכיתה פרט לארבעה ילדים. הילדים שלא נכללו בקבוצה נפגעו מאוד וההורים שלהם יצרו קשר עם ההורים של הילד שיזם את פתיחת הקבוצה. הילד אמר להוריו שהוא לא מתחבר לכל הילדים ולכן לא כלל בקבוצה את כולם. מה אתם הייתם עושים במקומו? הסבירו.

*** ניתן להוסיף מקרים אחרים בהתאם לשיקול דעתכם.

2. הצגת תוצאות הסקר במליאה והזמנה לשיתוף. התלמידים ישתפו מה דעתם על תגובות שנרשמו על הלוח (לא בהכרח על מה שהם כתבו בעצמם).

הכתיבה והשיתוף מאפשרים לנו להבין את הלך הרוח והתפיסות של התלמידים בנושא של בריונות ברשת ומאפשרים לנו להמשיך משם לכיוון חיובי: יש צורך (מניעת בריונות ברשת, העלאת המודעות לנושא) וחשוב למצוא מענה לצורך.


שיעור מס' 3: תרגום הסקיצה לקוד בסקראצ'

מטרות השיעור:

 • תכנות קוד עם מסר לגלישה בטוחה ברשת


מהלך השיעור:

כל קבוצה תתכנת את המסר שלה באמצעות כניסה לסקראצ' בפורטל סקילז. חשוב לכוון את התלמידים ליצירת מסר משמעותי בנושא באמצעות הקוד, אפשר להשתמש בבמות מתאימות בעזרת תמונות מהרשת, דמויות רלוונטיות וקוד יצירתי.

דוגמה לקוד בנושא גלישה בטוחה:

https://youtu.be/dijsn8oyc7M

 • חלוקת הכתה לקבוצות
 • כל קבוצה תתבקש לחשוב על סיטואציה בעייתית הקשורה לגלישה ברשת.
 • כל קבוצה תתבקש לבנות תסריט המציג את הדילמה או ההתנהגות.
 • וליישם את התסריט בבחירת פעילות בסקראץ, תוך שימוש במיומנויות שנרכשו עד כה. (בחירת דמויות, רקע, פקודות מראה, לולאות, שאלות ועוד)


שיעור מס' 4: סיום תכנות הקוד,הצגת הפרויקט ומשוב עמיתים

מטרות השיעור:

 • הצגת הפרויקט
 • משוב עמיתים
 • שיפור הקוד

מהלך השיעור:

כל קבוצה מציגה את הפרויקט שלה בפני הכיתה ושאר התלמידים כותבים משוב בהתאם. ניתן לשפר את הקוד לאחר קבלת המשוב.

בצורה זו התלמידים לומדים להציג את הרעיון שלהם ולהעריך פרויקטים.


הכנת קובץ שיתופי למשוב עמיתים:


קובץ שיתופי למשוב עמיתים

העלאת הפרויקטים ללוח השיתופי: