בניית תכנית עבודה שנתית

בעידן המאה 21 רשת האינטרנט הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו היום יומיים בכל תחומי החיים. למעשה, אנו, ילדנו ותלמידנו "חיים ברשת". מכאן, שעולה צורך אמיתי להנחות, ללוות ולשמור על רווחתם ושלומם של הילדים במרחב הווירטואלי ולתת להם כלים להתנהלות מכבדת ואחראית במרחב הווירטואלי ובד בבד למנוע התנהגויות סיכון.

בכדי לענות על צורך זה יש להקים צוות מוביל. על "הצוות המוביל" לבנות תכנית עבודה שנתית המגייסת לתהליך החינוכי את צוותי החינוך בבית הספר, הורים וקהילה. יצירת "מעטפת" מחנכת ותומכת תתאפשר אם נדע לפתח שפה משותפת בקרב השותפים לתהליך החינוכי הכולל היכרות עם העולם הווירטואלי על היבטיו השונים והקניית מיומנויות טכנולוגיות להתמודדות עם סביבה זו, וכן מיומנויות לנהל דיאלוג משמעותי עם תלמידים באשר לסוגיות שונות, דילמות ומצבי חיים בהם הם נתקלים במסגרת השימוש ברשת.

על פי חוזר מנכ"ל : "בכל מוסד חינוכי צוות החיים ברשת הוא בפועל " הצוות המוביל " המורכב מרכז תקשוב, יועצ/ת חינוכי/ת, רכז חברתי ומורים מובילים, שיפעלו לקידום התנהגות נבונה ובטוחה ברשת האינטרנט ולהנחלת ערכים ונורמות התנהגות נכונים ברשת כחלק עקבי, שיטתי וסדיר מהתרבות הבית-ספרית הכוללת לאורך השנה". מכאן שעל הצוות לקיים לפחות 4 פעילויות בשנה ( בתחילת שנה, בשבוע הלאומי לגלישה בטוחה, לקראת סוף השנה ולפחות פעילות אחת נוספת במהלך השנה).

לפיכך, על "הצוות המוביל" לפתח תכנית עבודה המתייחסת להיבטים הבאים:

 1. פיתוח מודעות צוותי החינוך בבתי הספר לנושא חינוך לגלישה בטוחה ברשת
 2. קביעת מטרות ויעדים
 3. שילוב פעילויות במהלך השנה- לפחות 4 פעילויות
 4. פיתוח תרבות בית ספרית
 5. רתימת שותפים לרבות ההורים והקהילה
 6. יצירת שלושה צמתים חשובים במהלך שנת הלימודים ( תחילת השנה, היום הלאומי וסוף השנה)
 7. פיתוח מקצועי של צוותי המורים.


התכנים המרכזיים שיש לשזור בתכנית העבודה:

 • היכרות עם מסמכי מדיניות: חוזרי מנכ"ל, חוקי מדינה – זכויות וחובות
 • פיתוח מודעות לתרבות, לנורמות ולהתנהגויות ברשת תוך התייחסות לסביבות השונות
 • פיתוח כישורים ומיומנויות להתנהלות מיטיבה במרחב הווירטואלי
 • התמודדות עם סכנות ברשת (בריונות מקוונת, הימורים וכד') : כלים ומיומנויות
 • דרכי פנייה לקבלת עזרה ושימוש באמצעים טכנולוגיים והתנהגותיים
 • ארגון וניהול זמן
 • זכויות יוצרים
 • פרטיות ושיתופיות ברשת

אתרים שבהם ניתן להיעזר לתכנון פעילויות בנושא:

נושאים לפעילויות:

 1. שיעורים מקוונים בנושאים השונים ( שמירה על פרטיות, התמודדות עם בריונות ברשת, זכויות יוצרים ועוד).
 2. פעילויות וסדנאות בכיתה מתוך:
 • הרצאות להורים- כחלק מ"קהילה לומדת".
 • סדנאות משותפות להורים ותלמידים.
 • הצגות

"סוף עידן הפרטיות"- תכנית בערוץ 2- מיקי חיימוביץ