פעילויות א- סינכרוניות לדוגמה 

עץ השורשים/ סמדר שיר