תכנית התקשוב בחט"ע

: מטרת התכנית

לקדם את בתי הספר שיפעלו כארגון מתוקשב בשילוב מערכות ניהול

מתוקשבות ופדגוגיה חדשנית

חוזרי מנכ"ל

תקני סיוע טכני בחינוך העל-יסודי - חוזר מנכ"ל

3.6-12 שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה- להלן חוזר מנכ"ל

3.6-11 שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר - השלכות בריאותיות - חוזר מנכ"ל


מיקוד הפעילות בבתי ספר יהיה במספר תחומים עיקריים:

  1. הפיכת בתי ספר לארגון מתוקשב.

  2. השבחת הוראה ולמידה באמצעות שילוב תכנים וספרים דיגיטליים.

  3. שימוש בפורטל עו"ה, פורטל תלמידים

  4. קורסים מקוונים לבגרות במגוון תחומים (כולל קורסים מחליפי בגרות, תומכי בגרות קורסי-MOOC בשפה האנגלית מהעולם) ושיעורים פרטיים ברשת לתלמידים.

  5. חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית בעזרת סביבות דיגיטליות ומעקב LMS, לבצעה באמצעים מתוקשבים, כמו פורטפוליו דיגיטלי, עבודות חקר וכדומה.

  6. הרחבת יכולות בית הספר להתמודד עם דרישות ההיבחנות מתוקשבת.

ריכוז קישורים לתוכנית התיקשוב לתיכונים

קישורים כלליים

חוברת אוריינות טכנולוגית דיגטלית

הענן החינוכי

סביבות למידה LMS (מרחב מלווה מקצוע והערכה חלופית)

דוגמה לבניית אתרי מודל - נדרשת ססמה אחידה
דוגמה לבניית סביבת למידה בגוגל - מומלץ לבתי ספר בעלי דומיין גוגל
הנחיות לניהול סביבת Google Suite for Education

עזרי הדרכה

סרטוני הדרכה לשימוש ב Google Classroom - משרד החינוך

תפוקות נוספות של התוכנית

מנוע לחיפוש מווק מתאימים לישראל