מחקר טימס-TIMSS - קידום אוריינות בתחומי מתמטיקה ומדעים בסביבה דיגיטלית

Trends in International Mathematics and Science Study

כחלק ‏מהמהלכים‏ המערכתיים ‏לקידום ‏תפקודי ‏לומד ‏המותאמים ‏למאה ‏ה-21,‏ תשתתף ‏ישראל ‏בשנת ‏2019 במחקר‏ הבינלאומי - TIMSS-‏‏ הבודק‏ את‏ רמת‏ האוריינות של תלמידים בכיתות ח' בשני תחומי דעת עקריים : מתמטיקה, מדעים והתחום הנוסף גאוגרפיה, בסביבה דיגיטלית.

המחקר שייך למחקרי הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך ה-IEA (האגודה הבין-לאומית להערכת הישגים לימודיים).

המחקר בוחן את רמת השליטה של תלמידי כיתות ח' תוך התייחסות לתכנית הלימודים המיועדת, המופעלת והמושגת בכל אחת מהמדינות המשתתפות. המחקר הנערך אחת לארבע שנים.

המלצות לארגון הלמידה

  1. ארגון מערכת שיעורים במעבדת המחשבים הבית ספרית, להוראת תחומי הדעת מתמטיקה, מדעים וגאוגרפיה במעבדה.
  2. שילוב משימות אורייניות משימות בהוראה השוטפת ובשיעורי הבית.
  3. מומלץ מאוד- להעלות את קישור לאתר המשימות לאתר הבית ספרי.
  4. ***שמירת משימות מתוקשבות לצורך הערכתם על ידי המורה. הנחיות.

להערכות וכניסה למשימות

1. יש להנפיק ססמאות הזדהות אחידה-לכלל התלמידים

הנחיות להנפקת ססמאות "הזדהות אחידה" בית ספריות ( אחריות מזכירת בית הספר) מוקד סיסמאות - 6552*, 073-3983960 ,מוקד תמיכה 03-69066000

הנחיות להנפקת ססמה- לתלמיד הפרטי

כל תלמיד יכול לשחזר סיסמה ושם משתמש - לקבלת סיסמה או שם משתמש או שחזורם לחץ כאן

2. חשיפה ותרגול משימות אורייניות מתוקשבות

משרד החינוך פיתח יותר מ 100 משימות בתחומי הדעת השונים.

סרטון הסבר כניסה למשימות אורייניות מתוקשבות

*הכניסה לאתר משימות אורייניות באמצעות שימוש ססמאות הזדהות אחידה​​

לוח גאנט ארצי לתרגול משימות אורייניות מתוקשבות על פי שכבות גיל ותחומי דעת

כל היחידות המופיעות בגאנט מפורסמות באתר- יש להיכנס אל תחום הדעת הרלוונטי, לחפש את היחידה עפ"י שמה וללחוץ על הצלמית (אייקון)

**אין קישורים מלוח הגאנט עצמו

לוח גאנט- משימות אורייניות מתוקשבות תשעט


סרטון הדרכה לביצוע משימות אורייניות

רציונל לקישורים

מחקר טימס 2015 נערך בישראל במהלך החודשים אפריל-מאי 2015. לצורך ביצוע המחקר נדגמו באופן אקראי כ-200 בתי ספר. בכל בית-ספר נדגמה באופן אקראי כיתה אחת מכלל הכיתות בבית הספר. התלמידים שנדגמו, השיבו על מבחן ושאלון רקע. מנהל בית הספר ומורי המתמטיקה והמדעים של התלמידים השיבו על שאלונים.

פרסומים בישראל

דוח טימס 2015 דוח טימס 2015

תקציר טימס 2015 תקציר טימס 2015

Summary TIMSS 2015 Summary TIMSS 2015

מצגת טימס 2015

רציונל: תפקיד מערכת החינוך הוא להכשיר את הבוגר לתפקוד מיטבי במאה ה-21 בכל תחומי החיים. המשרד מקדם תכניות לטיפוח תפקודי לומד, הקניית אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, אסטרטגיות חשיבה, חשיבה מסדר גבוה, למידה עצמית, למידה שיתופית וחקר, חלופות בהערכה והיבחנות מתוקשבת ועוד. משימות אורייניות מתוקשבות והטמעתן בא לתת מענה ליצירת ‏שגרות ‏ ‏עבודה ‏בית ‏ספריות ‏המקדמות ‏אוריינות ‏בסביבה ‏דיגיטלית, כחלק‏ מתוכנית‏ ההוראה‏ הקבועה‏ של‏ בית‏ הספר ולקידום מיומנויות‏‏ ‏מותאמות למאה ה 21.

ליצירת קשר במחוז

יוסי שיטרית, מרכז הפיקוח חט"ב

מדריכים מחוזיים:

· תקשוב, נעמי שרוני, sharonyn@gmail.com

· מו"ט, חנה שמילביץ, חט"ב, מגזר יהודי, tevelsh1@gmail.com

· מו"ט, עלי עותמאנה, חט"ב, מגזר ערבי, athamnaali@walla.co.il

· מתמטיקה, אסנת בורשטיין, חט"ב, מגזר יהודי osnat41260@gmail.com

· מתמטיקה, מרפאת, חט"ב, מגזר ערבי, rifat@012.net.il

שאלות מתמטיקה בטימס- סוגים שונים

1. משימות אורייניות מתוקשבות ישנות (דרגש עץ, מכוניות מרוץ...) אלה משימות שעונים באתר, מקבלים משוב על כל שאלה ואין סיכום התשובות.

2. משימות אוריינות מתוקשבות חדשות (איילת קושרת בסרט, תנועת מכוניות, יום משחקים מתמטיים, משטח עבודה....) אלה משימות שעונים באתר, מקבלים משוב וגם סיכום המשימה - בעתיד הקרוב אפשר יהיה לשייכן למורה ולתלמיד

3. משימות אורייניות הנמצאות באתר חיצוני - במקרה זה הראמ"ה - לכל משימה עמוד אחד בלבד ושאלה אחת, לתלמיד יש משוב אבל אין אפשרות לקבל מידע מה ביצע התלמיד

4. PDF שכולל יישומון. כרגע עדיין אין אפשרות לענות באתר אלא להתנסות ביישומון ולענות על דף. ניתן להדפסה מתוך האתר (עכשיו ממירים את אלה למשימות שאפשר יהיה לענות באתר)

5. PDF שלא כולל יישומון (נייר ועפרון אבל בתוך האתר).

**בסוגים 3-5 עצם הכניסה למשבצת - נספר. בסוג 1 צריך להגיע ל"הגשה" בסוג 2 צריך להגיע ל"סיום המשימה".