אוריינות מתוקשבת

קידום אוריינות בתחומי קריאה, מתמטיקה ומדעים בסביבה דיגיטלית

כחלק ‏מהמהלכים‏ המערכתיים ‏לקידום ‏תפקודי ‏לומד ‏המותאמים ‏למאה ‏ה-21,‏ תשתתף ‏ישראל ‏בשנת ‏2018 במחקר‏ הבינלאומי - פיז"ה-‏‏ הבודק‏ את‏ רמת‏ האוריינות של תלמידים בני 15 (תלמידי כיתות ט' וי') בשלושה תחומי דעת: קריאה, מתמטיקה ומדעים בסביבה דיגיטלית.

ססמאות הזדהות אחידה- לצורך כניסה למשימות פיז"ה - הנחיות מהענן החינוכי

הנחיות להנפקת ססמאות "הזדהות אחידה" בית ספריות ( אחריות מזכירת בית הספר) מוקד סיסמאות - 03-9298888 ,מוקד תמיכה 03-69066000

כל תלמיד יכול לשחזר סיסמה ושם משתמש - לקבלת סיסמה או שם משתמש או שחזורם לחץ כאן

אתר משימות אוריינות מתוקשבת

משרד החינוך פיתח יותר מ 100 משימות בתחומי הדעת השונים, ברוח מבחני פיז"ה

סרטון הסבר כניסה למשימות אורייניות מתוקשבות

*הכניסה לאתר היא באמצעות שימוש ססמאות הזדהות אחידה​​

ארגון הלמידה

  1. ארגון מערכת שיעורים במעבדת המחשבים הבית ספרית, להוראת כל תחומי הדעת לתלמידי כיתות ט' וי' במעבדה.
  2. שילוב משימות אורייניות משימות בהוראה השוטפת ובשיעורי הבית.
  3. מומלץ מאוד- להעלות את קישור לאתר המשימות לאתר הבית ספרי.
  4. שמירת משימות מתוקשבות לצורך הערכתם על ידי המורה. הנחיות.


לוח גאנט ארצי לתרגול משימות פיז"ה על פי תחומי דעת

לוח גאנט מחוז חיפה- משימות פיז"ה 2018

מהו מחקר פיזה?

מחקר פיז"ה הינו חלק מפרויקט מחקר בינלאומי בתחום החינוך בו תלמידים שגילם 15-16 נבחנים במספר נושאים לימודיים (אוריינות קריאה, אוריינות מתמטיקה, אוריינות מדעים, ועוד).

המחקר נערך בעשרות מדינות במקביל וציוני התלמידים נאספים יחד עם מידע אודות הרקע שלהם, הסביבה החינוכית ועמדותיהם ותפיסותיהם לגבי נושאי הלימוד. תוצאות המבחנים מאפשרות לחוקרים לבחון את ההשפעות של משתנים סביבתיים על הישגי התלמידים. המבחנים נערכים פעם בשלש שנים.

רציונל: תפקיד מערכת החינוך הוא להכשיר את הבוגר לתפקוד מיטבי במאה ה-21 בכל תחומי החיים. המשרד מקדם תכניות לטיפוח תפקודי לומד, הקניית אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, אסטרטגיות חשיבה, חשיבה מסדר גבוה, למידה עצמית, למידה שיתופית וחקר, חלופות בהערכה והיבחנות מתוקשבת ועוד. משימות אורייניות מתוקשבות והטמעתן בא לתת מענה ליצירת ‏שגרות ‏ ‏עבודה ‏בית ‏ספריות ‏המקדמות ‏אוריינות ‏בסביבה ‏דיגיטלית, כחלק‏ מתוכנית‏ ההוראה‏ הקבועה‏ של‏ בית‏ הספר ולקידום מיומנויות‏‏ ‏מותאמות למאה ה 21.


מרכזי התכנית במחוז חיפה:

יוסי שיטרית, מרכז הפיקוח חט"ב

זלי מרון, מרכז הפיקוח חט"ע

ליצירת קשר- מדריכים מחוזיים

· תקשוב, נעמי שרוני, sharonyn@gmail.com

· מו"ט, רבקה לסטר, חט"ב, מגזר יהודי, rivkale.ih@gmail.com

· מו"ט, עלי עותמאנה, חט"ב, מגזר ערבי, athamnaali@walla.co.il

· מו"ט, אכרם איברהים- מפקח מו"ט, מגזר דרוזי, ibrahimak@education.gov.il‏

· מתמטיקה, אסנת בורשטיין, חט"ב, מגזר יהודי osnat41260@gmail.com

· מתמטיקה, אסנת נצר, חט"ע, מגזר יהודי, netzerosnat@gmail.com

· מתמטיקה, מרפאת, חט"ב, מגזר ערבי, rifat@012.net.il

· שפה ערבית, מרי ענק, חט"ב, anek.mery@gmail.com

· שפה ערבית, לובנה אלוש, חט"ע, lobnaalosh@gmail.com

· שפה עברית, יהודית שכטר, yehudit.shechter@gmail.com