למידה היברידית

למידה משולבת (היברידית) כוללת למידה מקוונת ולמידה פנים אל פנים בכיתה. למידה זו מקדמת את עצמאות הלומדים ומזמנת התאמה אישית לכל לומד/ת בהיבטי זמן, מקום, אופן ונתיב הלמידה.

למידה מסוג זה מאפשרת למורה ליצור קשר אישי עם התלמידים, לתכנן חומרי למידה מגוונים בהתאם למאפייניהם הייחודיים ולספק משוב איכותי ומיידי.

למידה מקוונת (שהינה מרכיב של הלמידה ההיברידית), יכולה להתבצע בבית הספר או במסגרת למידה מרחוק. מורה שמנהל/ת למידה מרחוק יכול/ה לבחור שיעורים אשר בהם כל המשתתפים פעילים באותו זמן (מפגשים סינכרוניים), ולהוסיף שיעורים למרחב דיגיטלי כיתתי שאליו כל תלמיד/ה יכול/ה להיכנס בזמן המתאים לו/לה וללמוד בקצב אישי (שיעורים א-סינכרוניים).

הדרך האפקטיבית ביותר היא לשלב בין סוגי הלמידה השונים (Blended Learning).

(מתוך פורטל עובדי הוראה, המרחב הפדגוגי)

בעמוד זה רכזנו עבורכם את הקישורים המרכזיים שיסייעו לכם בקידום והטמעה של למידה הירידית בבתי הספר: חומרי למידה מוכנים בתחומי הדעת השונים, דגמי הוראה, סביבות ללמידה סינכרונית ועוד.