למידה משולבת דיגיטל

מטרת העל של משרד החינוך היא עיצוב דמות הבוגר וטיפוח יכולתו להתמודד עם עולם משתנה. להשגת מטרה זו חשוב לספק לילדים בגיל הרך שאינם מכירים חיים בלא טכנולוגיה – הזדמנויות מועילות לשימוש באמצעים טכנולוגיים. כך יוכלו למצות את הפוטנציאל האישי שלהם לתפקד כסוכנים פעילים (active agent) ולפתח אוריינות דיגיטלית שתסייע להם בהמשך דרכם.

מטרת הגן העתידי לאפשר לילדים ולצוות הגן לעצב, לפתח וליצור תדיר את הגן הייחודי שלהם, לפי המציאות המשתנה, מתוך אינטראקציה מיטבית בין כל השותפים, ניצול הזדמנויות וסביבות מגוונות (אנושיות, קהילתיות, פיזיות וטכנולוגיות).

אנו מביאים בפניכם מגוון דרכים יעילות לשילוב טכנולוגיות למידה דיגיטליות לתמיכה בתהליכי למידה פדגוגיים משמעותיים ויעילים, איכותיים וחדשניים על פי תפיסת הגן העתידי. 

(מתוך פורטל עובדי הוראה, המרחב הפדגוגי)

בעמוד זה רכזנו עבורכם את הקישורים המרכזיים שיסייעו לכם בקידום והטמעה של למידה משולבת דיגיטל בבתי הספר: חומרי למידה מוכנים בתחומי הדעת השונים, דגמי הוראה, סביבות ללמידה סינכרונית ועוד.

למה להשתמש בדגמי הלמידה

דגמי הלמידה ההיברידיים