הכנת שנה"ל תשפ"ד

רכישת תכנים פדגוגיים- מועד סיום 20.9.23