יום עיון בנושא כלים דיגיטליים וכלים דיגיטליים בעידן הבינה המלאכותית