אודות המרכז

המרכז מיישם את מדיניות משרד החינוך בתחום הטמעת התקשוב והתאמת מערכת החינוך למאה ה21 בהיבטים פדגוגיים, חינוכיים- ערכיים וארגוניים- מערכתיים בבתי הספר במחוז.

מרכז המחשבים המחוזי מהווה גוף מייעץ למנהיגות החינוכית בנושא הוראה- למידה בסביבה מקוונת ולמרכזי הפסגה ולרפרנטים בתחומי הדעת, בנושא שילוב התקשוב בהשתלמויות. השירות מתרכז במתן מענה למובילי הטמעת התקשוב, לצוותי הוראה.

הפעילות כוללת:

 • יישום תהליכי הוראה, למידה והערכה (הל"ה) משולבי תקשוב ותכנים דיגיטאליים
 • פיתוח מקצועי של עובדי הוראה בשילוב מרכזי הפסגה
 • יצירת תשתיות פדגוגיות, הנעת תהליכי הצטיידות ייעוץ לרשויות ולבתי"ס
 • קידום המודעות למוגנות והתנהגות אתית ברשת
 • היערכות ללמידה בשעת חירום

לצורך יישום מדיניות התקשוב מטפל מרכז המחשבים בהיבטים הבאים

  • פיתוח צוות ההדרכה המחוזי וליוויו בהשתלמויות, ימי עיון ומסגרות למידה.
  • ייעוץ בפיתוח מודלים מערכתיים להטמעת התקשוב בתכניות: "מחשב נייד לכל מורה", "סיסמא לכל תלמיד", תכנית כתו"ם ,לוחות אינטראקטיביים, ובתוכניות יישוביות כגון פיתוח רצף חינוכי בסביבה מקוונת.
  • ייעוץ לרשויות בנושאי הצטיידות מחשבים בבתיה"ס, הקמת פורטלים חינוכיים ויישום התקשוב כמנוף לתוכניות פדגוגיות.
  • קיום השתלמויות מחוזיות למגוון אוכלוסיות בקהילה החינוכית: מפקחים, מנהלים, צוות הדרכה, רכזי תקשוב מבתיה"ס, מדריכים בתחומי דעת, מורים מובילים ועוד.
  • קיום ימי עיון וחשיפה, כנסים מחוזיים ומפגשים ייחודיים.
  • פיתוח תוכניות ויוזמות חדשניות וזימון התנסות הקהילה החינוכית בתוכניות אלו.
  • בניית תוכניות עבודה בית ספריות הכוללות תכנית הל"ה משולבת תקשוב
  • קידום אתרי בתי ספר וסיוע לבתי ספר לבנות אתר לשעת חירום.
  • הפעלת מערך ליווי והדרכה אינטנסיבי ואקסטנסיבי בבתיה"ס
  • שדרוג ותפעול שוטף של אתר מרכז המחשבים המתעד את הפעילות המחוזית ועדכון מאגר מידע מחוזי
  • יישום תוכניות חינוכיות- ערכיות, חברתיות וקהילתיות הכרוכות בסביבה המקוונת, כגון "הקשר הרב דורי"