צוות תקשוב

צוות תקשוב מוביל - צור קשר

תמר חמאדה

רפרנטית קוד ורובוטיקה במחוז חיפה

אלעד פרל

סוהא זחאלקה

נעמי שרוני

מדריכה מחוזית מובילת תחום התקשוב בחינוך במחוז חיפה

sharonyn@gmail.com

052-2697708
ערין מטר