דבר הממונה

דבר ממח"ית התקשוב מחוז חיפה הגב' רוזנברג סמדר

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים ולאורחות החיים הדיגיטליים בהם פועלים צוותי ההוראה ותלמידי מערכת החינוך.

שינויים אלו הובילו לכך שהידע הרב בתחומים ונושאים שונים ורחבים, זמין לכל אחד, נמצא בכל מקום ובכל עת.

המערכת החינוכית משלבת בתהליכי ההוראה, למידה והערכה פדגוגיה עתירת טכנולוגיה המותאמת למציאות העכשווית ולדמות הבוגר 2030. התלמידים רוכשים ידע, מיומנויות וערכים בדרכים חדשות, יצירתיות ופורצות גבולות בכל תחומי הדעת ובתהליכים חברתיים ורגשיים.

הלמידה המתוקשבת מאפשרת להתאים את תהליכי הלמידה לדיפרנציאליות, לשונות, לדרכי הלמידה ולצורכי התלמידים ומזמנת אפשרויות רבות ומגוונות ללמידה משמעותית בין כותלי בית הספר ומחוצה לו.

אתר זה מיועד עבורכם מנהלים, רכזים וצוותים חינוכיים ומכיל: עדכונים ומידע שותף, פעילויות ותכנים מגוונים.

מאחלת לכולם שתהייה למידה משולבת דיגיטל מהנה, מקדמת ומשמעותית .


סמדר רוזנברג

ממח"ית תקשוב

מחוז חיפה