צוות אתר מרכז המחשבים עושה כל שלעיל ידו לשמירת זכויות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים בו.

צוות העבודה המעלים חומרים לאתר זה, מודעים לסוגיות זכות יוצרים וזכות הפרט ועברו לשם כך הכשרה והנחיה.

עם זאת, מאחר ומעורבים באתר מספר גדול של אנשי חינוך שמעלים אליו חומרים, למרות המעקב העקבי והרצוף בנעשה באתר, ייתכן וחומר\פריט מידע מסוים שהועלה, מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט.

כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מידית בהתאם לצורך. צוות האתר מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.

לכל פניה בנדון אפשר לכתוב בדוא"ל לנעמי שרוני , הממונה על התקשוב במחוז sharonyn@gmail.com