מפקח ומנהליו חט"ב 18.10.17

13:00 סקר

סביבה מתוקשבת שנמצאת בשימוש השכיח ביותר בבית הספר?

יעד אחד בתחום התקשוב שאותו אני רוצה לקדם בבית ספרי השנה?

13:20 בית ספר כארגון מתוקשב

הזדהות אחידה, ספרים ותכנים דיגיטליים, חולופות בהערכה, ניהול פדגוגי

13:40 היבחנות בסביבה מתוקשבת

Pisa 2018 - סדנת התנסות וניתוח נתונים

14:40 קורסי Mooc

15:00 אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט