סביבת ענן הנה כיתה ווירטואלית שמלווה את הכיתה הפיזית ומאפשרת למידה רציפה  בדגש על תהליכי הוראה למידה והערכה משולבי דיגיטל

זוהי סביבה המאפשרת:

זמינות - ניתן ללמוד בה בכל אמצעי קצה (מחשב/ טאבלט/ טלפון סלולרי).

ניהול תהליכי למידה-הוראה  בכיתות דיגיטליות במערכת LMS.

גמישות - מאפשרת למורה לבחור תכנים ולערוך אותם בקלות תוך התאמה ליכולות ולצרכים. 

שיתופיות - מאפשרת להקים כיתות וירטואליות ולקיים למידה שיתופית מכל זמן ומקום.

מתן משוב לתלמידים במסגרת הערכה מעצבת.

מאפשרת הנחייה ומעקב אחר תהליכי למידה.

אבטחה - סביבה מאובטחת המגינה על פרטיות המשתמשים.

חינם - הסביבה מוצעת לבתי הספר בלא תשלום. 

התחברות לחשבון הענן המחוזי מהטלפון הנייד

התחברות לחשבון הענן המחוזי מהמחשב 

עבודה בענן- דוגמאות והשראה מהשטח הערכה חלופית- אוריינות דיגיטליות


שאלות ותשובות בנושא עבודה בענן המחוזי


סביבת ענן גוגל- קלסרום

MEAT- סביבת ענן 

אתרי הדרכה של משרד החינוך לסביבות LMS

אבטחת מידע בחוזרי מנכ"ל