סביבות למידה שיתופיות באמצעות כלי GOOGLE

מקום: מרכז פסג"ה חדרה

מנחה: נירית כשדאי

מוסמכת האקדמיה למורים ומורי מורים של Google

חברה בצוות מוביל תקשוב מחוז תא, משרד החינוך

היקף: 30 שעות

יום: ראשון 19:30-21.00

(מפגשים סינכרוניים, מפגשים א-סינכרוניים לביצוע תוך שבוע ממועד המפגש)

מועדי ההשתלמות:

6.1.19 סינכרוני

13.1.19 א-סינכרוני

27.1.19 א-סינכרוני

3.2.19 סינכרוני

17.2.19 א-סינכרוני

24.2.19 א-סינכרוני

10.3.19 סינכרוני

24.3.19 א-סינכרוני

31.3.19 סינכרוני

7.4.19 א-סינכרוני

קישור להרשמה במרכז פסג"ה חדרה

מספר השתלמות 301