סדנת פרקטיקות למדריכי מרום 23.10.18

סדנה 1: לוח שיתופי - משתפים מחוויות הלמידה

סדנה 2: חכמת ההמונים במסמך שיתופי

הנכם אורחים לרגע בסדנא ביום מדריכי מרו"ם.

סדנה 3: למידה מהצלחות במצגת שיתופית