פיתוח מקצועי לרכזי תקשוב

ההשתלמויות מתקיימות בשעות 16:00 עד 19:15

(להוציא מפגשים מיוחדים עליהם תקבלו הודעה מראש)

במסגרת תכנית התקשוב יתקיימו גם השנה תהליכי פיתוח מקצועי לרכזי התקשוב במרכזי הפסג"ה.

שימו לב, השתתפות בהשתלמויות אלה הנה חיונית להכשרת בעלי התפקידים, להובלה מיטבית של בתי הספר בהיבטים הטכנו-פדגוגיים.

בכל השתלמות כנס מקוון וכנס סיום שנה יהיוו חלק מההשתלמות( סה"כ 4 שעות)

א. רכזי תקשוב - מרכז פסג"ה חיפה. קישור להרשמה

ב. רכזי תקשוב - מרכז פסג"ה באקה אל גרביה. קישור להרשמה

ג. רכזי תקשוב- מרכז פסג"ה חדרה. ההרשמה בקרוב