השתלמות בית ספרית במודל למידה בהתאמה

לתיאום יש ליצור קשר עם מרכזי הפסג"ה ואל צוות התקשוב

נעמי שרוני sharonyn@gmail.com

אלעד פרל elad@edu-haifa.org.il


lemida-atama.pdf
canva-view.pdf
canva-view (1).pdf