כל מדריך שנה ראשונה ושניה צריך לעבור הכשרה של 30 שעות ובהמשך של 15 שעות בשנה

לכניסה- עם ססמה לאתר המדריכים