השתלמויות מדעי המחשב ורובוטיקה- תשע"ט

השתלמויות מדעי המחשב

ההשתלמויות מיועדת לרכזי/ות תקשוב ומורים/ות מובילים/ות בתכנית "מדעי המחשב ורובוטיקה".

מכל בית ספר בתכנית "מדעי המחשב" מצופה שירשמו 2 אנשי צוות לפחות.

השתלמות: מדעי המחשב -סקרצ' חלק א' (פסג"ה חיפה)

מקום ההשתלמות: מרכז פסג"ה חיפה

יום ההשתלמות: יום שני 16.00-19.15

מועד פתיחת ההשתלמות: 22.10.18

מרצה: טל מיכלוביץ

קישור הרשמה באוניברסיטה הפתוחה

מס' ההשתלמות 55696

קישור לסילבוס ההשתלמות

תאריכי המפגשים : 22.10.18, 19.11.18, 26.11.18, 14.01.19, 28.1.19, 25.2.19 סינכרוני 19.30-21.00

11.3.19 סינכרוני 19.30-21.00, 25.3.19

-----------------------------------------------------------------------

השתלמות "מדעי המחשב -סקרצ' חלק א" (פסג"ה באקה )

מקום ההשתלמות: מרכז פסג"ה באקה

יום ההשתלמות: יום רביעי 16.00-19.15

מועד פתיחת ההשתלמות: 17.10.18

מרצה: עדי הדס

קישור הרשמה באוניברסיטה הפתוחה

מס' ההשתלמות 55696

קישור לסילבוס ההשתלמות

תאריכי המפגשים: 17.10.18, 31.10.18, 14.11.18, 28.11.18, 12.12.18 א-סינכרוני, 19.12.18 א-סינכרוני

16.1.2019, 30.1.2019

----------------------------------------------------------------------------

השתלמות "מדעי המחשב- סקרצ' חלק ב" (פסג"ה חדרה)

מקום ההשתלמות: מרכזי פסג"ה חיפה/ חדרה

יום ההשתלמות: יום חמישי 16.00-19.15

מועד פתיחת ההשתלמות: 17.1.19

מרצה: עדי הדס

קישור הרשמה באוניברסיטה הפתוחה

קישור להרשמה פסגה חדרה

השתלמות מס' 271

קישור לסילבוס ההשתלמות

תאריכי המפגשים: 17.1.19, 24.1.19, 7.2.19 א-סינכרוני, 21.2.19, 28.2.19 א-סינכרוני, 14.3.19, 28.3.19 ,

4.4.19.

השתלמויות רובוטיקה תשע"ט

ההשתלמויות מיועדת לרכזי/ות תקשוב ומורים/ות מובילים/ות בתכנית "מדעי המחשב קוד ורובוטיקה".

בשנת הלימודים תשע"ט יתקיימו 3 השתלמויות רובוטיקה​,​ על פי סוג הרובוט הנרכש.

מכל בית ספר בתכנית בה לומדים רובוטיקה מצופה שירשמו 2 אנשי צוות לפחות.

הרשמו עוד היום... מספר המקומות מוגבל...

השתלמות: רובוטיקה - "פישרטכניק" חלק ב' (פסג"ה חדרה)

מקום ההשתלמות: מרכזי פסג"ה חדרה , בקעה

יום ההשתלמות: יום שלישי 16.00-19.15

מועד פתיחת ההשתלמות: 13.11.18

מרצה: עדי הדס

קישור הרשמה באוניברסיטה הפתוחה

מס' ההשתלמות 55852

קישור לסילבוס ההשתלמות

תאריכי המפגשים: 13.11.18-חד פעמי בבי"ס תמרי אור עקיבא, 15.1.19-פסגה חדרה, 29.1.19-פסגה חדרה,

5.2.19 א-סינכרוני, 12.2.19-פסגה בקעה, 19.2.19-פסגה בקעה, 12.3.19-פסגה בקעה, 19.3.19-פסגה בקעה.

השתלמות: רובוטיקה - "לגו" חלק ב' (פסג"ה חיפה)

מקום ההשתלמות: מרכזי פסג"ה חיפה

יום ההשתלמות: יום שני

מועד פתיחת ההשתלמות: 29.10.18

מרצה: ענת רונן

קישור הרשמה באוניברסיטה הפתוחה

מס' ההשתלמות 55852

קישור לסילבוס ההשתלמות

תאריכי המפגשים: 29.10.18, 12.11.18, 17.12.18, 7.1.19, 21.1.19, 11.2.19, 25.2.19, 18.3.19

השתלמות: רובוטיקה - "קריפטון" חלק ב' (בית יציב , באר שבע- 3 ימים מרוכזים)

מקום ההשתלמות: בית יציב, באר שבע

ימי ההשתלמות: 21-23.10.18

שלושה ימים רצף: 21.10.18, 22.10.18, 23.10.18

קישור הרשמה-קישור

** כל הקודם זוכה מספר המקומות מוגבל


ההשתלמות בשלומי 4-6.11 - מדעי המחשב ב'

קוד קורס 31910

מצרוף בזה מכתב הרשמה