השתלמויות מוסדיות- כל בתי הספר במחוז

במגוון נושאים ורמות.

מתווה ומועדי ההשתלמויות ייקבעו בהתאם לצרכי בית הספר.

היקף: 30 שעות

הרשמה באמצעות מרכזי פסג"ה

ובתיאום עם ארנה פוריה בדוא"ל: ornafurie@gmail.com