1. משחק ומשחוק בתהליכי הוראה ולמידה

(22-24.1.19)

ההשתלמות מיועדת למורים מובילי תקשוב במחוז חיפה.

מצורף מכתב למשתלם

קישור לטופס תשלום

קוד הקורס לתשלום מקוון 335212. רכזים ומובילים דיגיטליים בחינוך 24-26.2.19

ההשתלמות תעסוק בהובלת תהליכים חדשניים בבית הספר, בסביבות גוגל וב google classroom, בכלי משחק ומשחוק עדכניים בפיתוח תוכן דיגיטלי ועוד.

אוכלוסיית יעד: רכזי תקשוב חדשים וממשיכים ולמורים מובילי תקשוב

מצורף מכתב למשתלם

קישור לטופס תשלום

קוד הקורס לתשלום מקוון 34426

3. רכזי תקשוב-תוכנית התקשוב החדשה 3-5.3.19

אוכלוסיית יעד: רכזי תקשוב בתוכנית התקשוב החדשה

מצורף מכתב למשתלם

קישור לטופס תשלום

קוד הקורס לתשלום מקוון 34827