השתלמות לרכזי תקשוב חדשים וממשיכים

ולרכזים שלא בתכנית התקשוב

פסג"ה חיפה

תאריך המפגשים

22.10.18

12.11.18

17.12.18

7.1.19

4.2.19 כנס גלישה בטוחה

28.1.19

18.2.19

29.5.19

השתלמות: רכזי תקשוב

מקום ההשתלמות: מרכז פסג"ה חיפה

היקף: 30 שעות

יום ההשתלמות: ימי ב',

שעות: 16:00-19:15

מנחה: שרון מרגולין

מועדי ההשתלמות:

מפגש1: תאריך: 22.10.18

קישור להרשמה , מס' השתלמות: 55960

כחלק מ 30 שעות ההשתלמות שני מפגשים יתקיימו כנסים מחוזיים

- כנס מקוון מחוזי בנושא גלישה בטוחה

- כנס סיכום שנה

במסגרת תפקידכם כרכזי תקשוב - נוכחותכם בשני אירועים אלו חיונית ומשמעותית.