השתלמות רכזי תקשוב ממשיכים בתכנית - פסג"ה באקה אלג'רביה

מקום ההשתלמות: מרכז פסג"ה באקה אל-גרבייה

היקף: 30 שעות

יום ההשתלמות: יום ב'

מנחה: מוניר מחמיד

מועדי ההשתלמות:

1. 19.11.18 (4 שעות)

2. 3.12.18 (4 שעות)

3. 17.12.18(4 שעות)

4. 14.1.19 (4 שעות)

5. 4.2.19 (כנס מקוון, 2 שעות)

6. 18.2.19 (4 שעות)

7. 4.3.19 (3 שעות)

8. 8.4.19 (3 שעות)

9. 10.6.19-(מקוון ,2 שעות)

במסגרת תפקידכם כרכזי תקשוב - נוכחותכם בשני אירועים אלו חיונית ומשמעותית.