פיתוח המודל: נעמי שרוני, מדריכה תקשוב מחוזית וצוות תקשוב

קטי חכמיגרי: רכזת פדגוגית לפיתוח מקצועי בתקשוב מרכז פסג"ה ק. מוצקין

פיתוח דוגמאות הסילבוסים: צוות מדריכי תקשוב מחוז חיפה


רציונל:

תקופת הקורונה פתחה בפני מערכת החינוך הזדמנויות רבות לקידום והתנסות בלמידה מרחוק בחירום ובשגרה. טכנולוגיות "הלמידה מרחוק" נתנו מענה במספר רבדים: ארגוניים, פדגוגיים, רגשיים וחברתיים.

בעת הזו אנו מאמינים שיש לשלב יחידות היברידיות של למידה מרחוק בכלל תהליכי הפיתוח המקצועי, במסגרת תהליך בית ספרי הכולל מפגשי פא"פ.

יחידות היברדיות בלמידה מרחוק כוללות סביבה סינכרונית, וא- סינכרונית הם שני ערוצים המשלימים אחד את השני לקידום פדגוגיה דיגיטלית מיטבית.

במודל זה פיתחנו יחידות היברידיות של 5 או 10 שעות, כאשר כל יחידה מורכבת משילוב של מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים ומטרתה להשתלב כחלק מהשתלמות פנים אל פנים.

היחידות ממוקדות בפרקטיקות שונות: למידה בסביבה שיתופית, משחוק ומשחק בסביבה דיגיטלית, ייצוג מידע - אינפו גרפיקה בסביבה דיגיטלית, כלי הערכה בסביבה דיגיטלית.

בהשתלמויות ניתן לשלב יחידה אחת או יותר, על פי שיקולים פדגוגיים.

הנכם מוזמנים לפנות לרכזות הפדגוגיות בפסגות או אל צוות התקשוב לבחירת ושילוב יחידות אלו.

להלן מצגת מקוצרת- יחידות ההיברידיות- קישור