צוות המדריכים בתקשוב של מחוז חיפה מזמינים אתכם, מורים, רכזים, מורי מורים, מנהלים ומפקחים להתמקצע ולהכין עצמכם לקראת שנת תשפ"א באמצעות הדרכות מקוונות במגוון נושאים רלוונטיים ללמידה מרחוק באופן היברדי

כל המפגשים יכללו הסברים טכנולוגיים חדשניים תוך שילוב ודגשים של התהליכים הפדגוגיים

מערכת פיתוח מקצועי בקיץ.pdf