אתר מלווה קורס

(LMS)מרחב הוראה-למידה-הערכה בכלי גוגל

פסג"ה חדרה

שם השתלמות: אתר מלווה קורס : מרחב הוראה-למידה-הערכה בכלי גוגל (LMS)

מקום ההשתלמות: השתלמות מקוונת- סינכרונית, א- סיכרונית

מנחה: נירית כשדאי

קהל היעד: חט"ע, חט"ב

היקף: 30 שעות

ימים ושעות: ימי ראשון בשעות 19.00 - 20.30

פתיחה: 3.11.19

מטרת קורס:

להכיר סביבות LMS ולפתח סביבה אישית לניהול הוראה-למידה-הערכה .להכיר את המאפיינים המרכזיים של סביבה דיגיטלית לניהול למידה - Google Classroom ולהבין את האופנים בהם סביבה זו מסייעת לקדם את ידע התלמידים, את המוטיבציה ואת האוריינות הדיגיטלית שלהם.לפתח יכולת בהתאמת תוכן דיסציפלינרי ללמידה בסביבת ,LMS יצירת רצף משימות למידה ברור ללומדים תוך שילוב יישומים דיגיטליים המעצימים את התהליך הפדגוגי ותומכים בו, איסוף שיטתי של מידע על למידת הלומד וניתוחו כדי לקדמו באופן דיפרנציאלילהרחיב את הידע על כלים בסביבה הדיגיטלית שיש להם פוטנציאל להרחבה ולשיפור תהליכים פדגוגייםבניית נורמות ומסגרות של קהילה לומדת- הכוללות מורים מלווים סביבה ייעודית ב-Google Classroom קבוצות עבודה להמשך התנהלות במהלך הקורס.

מועדי ההשתלמות:

3.11.19 סינכרוני, א-סינכרוני

17.11.19 סינכרוני, א-סינכרוני

15.12.19 א-סינכרוני

5.1.20 סינכרוני

19.1.20 א-סינכרוני

9.2.20 סינכרוני, א-סינכרוני

15.3.20 א-סינכרוני

19.4.20 סינכרוני

30.5.20 א-סינכרוני

להרשמה במערכת פסג"ה חדרה-

מספר השתלמות - 209