מורי מורים 12-14.11.19

שם ההשתלמות : מורי מורים 12-14.11.19

ההשתלמות מיועדת ל: מורי מורים אשר נרשמו בהרשמה מוקדמת