מורי מורים 29-31.10.19

שם ההשתלמות : מורי מורים 29-31.10.19

ההשתלמות מיועדת ל: מורי מורים אשר נרשמו בהרשמה מוקדמת