רכזי אנגלית

5.5.20 - 7.5.20

שם ההשתלמות : אוריינות טכנולוגית דיגיטלית לרכזי אנגלית

ההשתלמות מיועדת ל: רכזי אנגלית מחוז חיפה

מטרות ונושאים עיקריים בקורס:

להכיר את תכנית אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית ואופן יישומה בהוראת תחומי הדעת.

להכיר דרכים לשילוב של מיומנויות טכנולוגיות ודיגיטליות בהוראת תחום הדעת. הרלוונטי למורה למאפייני תלמידיו.

להתנסות בבניית יחידת הוראה בתחום הדעת לפיתוח מיומנויות דיגיטליות ובהערכת הצלחתה.

קישור למכתב למשתלם

קישור לטופס תשלום מקוון

קוד קורס לתשלום מקוון: 33936