רכזי תקשוב מתחילים לתוכנית תשפ"א

15.3.20 - 17.3.20