"תקשוב ותרבות יהודית"

15.3.20 - 17.3.20

שם ההשתלמות : תקשוב ותרבות יהודית

ההשתלמות מיועדת ל: מחנכים/ות, מורים/ות לתרבות יהודית-ישראלית, תנ"ך, גאוגרפיה רכזי תקשוב ועוד.

מטרות ונושאים עיקריים בקורס:

 הכרות עם מתודות למידה מגוונות ויצירתיות: בכלים מתוקשבים, סביבות דיגטליות ,שיתופיות, משחוק, סדנאות חוץ כיתתיות, סדנאות קלפים, דרמה ועוד.

 העמקת הבנת התרבות היהודית בתפוצות ,על זרמיה וערכיה ברוח תכנית הלימודים בתרבות יהודית ישראלית.

 פיתוח יחידות תוכן בנושאי רבי המלל ובמיוחד בנושא תרבות יהודית באמצעות כלים דיגיטליים.

קישור למכתב למשתלם

קישור לטופס תשלום מקוון

קוד קורס לתשלום מקוון: 33229