קהילה לומדת בראי פדגוגיה דיגיטלית

רכזי תקשוב מתחילים וממשיכים פסג"ה מוצקין

שם השתלמות: קהילה לומדת בראי פדגוגיה דיגיטלית - רכזי תקשוב מתחילים וממשיכים פסג"ה מוצקין

מקום ההשתלמות: פסגה מוצקין- פנים מול פנים

קהל היעד: יסודי , חט"ב

היקף: 30 שעות

פתיחה: 25.11.19

ימים ושעות: ימי שני 16.00-18.30

מנחה: קטי חכמיגרי

מטרות ההשתלמות:

התמקצעות בעיקרי תכנית התקשוב הלאומית, את הדגשים ותכנית העבודה הנגזרת ממנה, ואתהקשרים בין תכנית התקשוב לעקרונות פדגוגיה מוטת עתיד.רכישת ידע ומיומנויות טכנולוגית-פדגוגיות להובלת חדשנות בבית הספר.פיתוח מיומנויות וכישורי הנחיה להובלת שינוי בבית הספר: בתחום התקשוב בהנחיית מורים ובעליתפקידים בשילוב טכנולוגיה בהוראה- למידה, ובתחום התרבות הארגונית.

מועדי ההשתלמות:

25.11.19

16.12.19

13.1.20

30.12.19 וירטואלי

2.2.20 כנס גלישה בטוחה

10.2.20

2.3.20

30.3.20 סיור

6.4.20 וירטואלי

4.5.20

קישור להרשמה מוקדמת

להרשמה במערכת פסג"ה מוצקין

מספר השתלמות -234