שבוע זכויות הילד

שבוע זכויות הילד

"...זכותו הראשונה והבלתי ניתנת לערעור של הילד היא להביע את מחשבותיו ולקחת חלק פעיל בשיקולינו ובפסיקותינו על אודותיו. כאשר נגדל לכדי כבוד ואמון, כאשר הילד עצמו ייתן אמון ויאמר מה זכותו – תהיינה פחות חידות ושגיאות." / יאנוש קורצ'אק

בכל שנה ב-20 לנובמבר

מצוין בארץ ובעולם היום הבינלאומי לזכויות הילד.

האמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה, הינה המסמך המרכזי, החשוב והמקיף ביותר המגדיר את מכלול החובות שיש למדינות כלפי הילדים החיים בהן. האמנה עוסקת בזכויותיהם הבסיסיות של ילדים בתחומי חייהם השונים: הגנה על עצם חייהם, על ביטחונם הפיזי והנפשי ועל בריאותם וכן על תנאי קיום בסיסיים כמו מזון וקורת גג, הבטחת זכותם לרכוש השכלה וחינוך, שמירה על זכויות האזרח שלהם ועוד. האמנה קובעת כי יש להבטיח זכויות אלה בסביבות החיים השונות של הילדים: במשפחה, בבית הספר, בקהילה ובחברה. נקודת המוצא של האמנה היא ראיית הילד כאדם צעיר אך אוטונומי ככל האפשר, .הנושא בזכויות ובחובות

קישור לפעילות המפורסמת במשרד החינוך

פעילות מחוזית

פיתחה: שירה פרישווסר- מדריכת תקשוב מחוז חיפה

הצעות לפעילות:

צפייה בסרטון ושיחה כיתתית

:לפניכם סרטון בנושא זכויות הילד. צפו בו ולאחריו שוחחו בכיתה

אילו זכויות באות לידי בטוי בסרטון זה?

תארו את "מסעות הילד" במהלך הסרטון.

מהו לדעתכם מסר הסרטון?

1. תלמידי מחוז חיפה בוחרים זכות ומשתפים ברגשות שלהם בלוח שיתופי.

א.הכנסו לאמנת זכויות הילד בחרו בזכות אחת אותה אתם מקיימים/מקבלים.

ב. הכנסו לוח השיתופי רשמו את שמכם ובית ספרכם. כתבו במילים שלכם בפתקה את הזכות שבחרתם.

כמו כן ציינו מדוע זכות זו חשובה לדעתכם.

ג. הוסיפו תמונה המייצגת את הזכות שבחרתם.

ד. מי שרוצה שיוסף " זכות חדשה" והסבירו אותה

2. "הילד הזה הוא אני" מאת יהודה אטלס

הקשיבו בכיתה לשירים מתוך הספר "הילד הזה הוא אני"

דיון בכיתה: אילו זכויות מזכויות הילד אתם מזהים בשירים אלו.

מוזמנים להעלות רעיונות אלו בלוח השיתופי.