שלבי ההערכות לתרגיל 

מדריך לבית הספר

לצורך הכנה לתרגיל יש לפעול על פי השלבים הבאים: 

1. היערכות לתרגיל

א. חשוב לבצע ישיבה להסקת מסקנות בעקבות התרגיל המחוזי ושגרות תהליכי הוראה למידה והערכה משולבי דיגיטל בבית הספר.

ב. קיימו ישיבה לכל הצוות ובה הסבירו את מהלך התרגיל ומה נדרש מהם לעשות, חשוב לשלב את המורים המקצועיים בתהליך ובהעלאת משימות למרחבי הלמידה הדיגיטליים. 

ג. הכינו מערכת שעות לתרגיל (כל כיתה מתי תקיים את השיעור הסינכרוני ובאיזה מרחב הוא יתקיים).

ד. בדקו שכל המורים והתלמידים מכירים את שם המשתמש וסיסמת ההזדהות האחידה שלהם, לצורך התחברות למרחב הלמידה הכיתתי הדיגיטלי. במידת הצורך ניתן להפיק דוח סיסמאות בית ספרי.    במיוחד בדקו את התלמידים והמורים שהיה איתם קושי בתרגיל המחוזי.

ה. בדקו  שכל המורים והתלמידים יודעים להיכנס למרחב הכיתה הדיגיטלי (גוגל קלאסרום או מיקרוסופט טימס או מוודל) באמצעות ההזדהות האחידה ולמלא נוכחות בתוכנת הניהול הפדגוגית הבית ספרית.

ו. בדקו שכל המורים יודעים לחבר משימה מתוקשבת ולהעלות אותה למרחב הכיתה הדיגיטלי- בתרגיל לא ניתן לשייך משימות!.

ז.  הסבירו לתלמידים  על התרגיל ועל אופן הפעלתו. הקפידו לשוחח גם על המפגש הסינכרוני וגם על המשימה הא- סינכרונית. (מומלץ לתרגל עם התלמידים ביצוע משימות דיגיטליות במרחב הכיתתי הדיגיטלי.

ח.. יידוע ההורים על התרגיל (מכתב להורים)


2. מהלך התרגול

מהלך התרגיל בתי הספר יתרגלו:

3. סיום התרגיל ושליחת קובץ הדיווח

א. איסוף נתוני ההשתתפות בתרגיל: מספר מורים בביה"ס, מספר תלמידים בכל שכבה, מספר מורים שהשתתפו בתרגיל, מספר תלמידים שהיו נוכחים במפגש הסינכרוני, מספר תלמידים שהגישו מטלה א- סינכרונית, האם נתקלו בבעיות מיוחדות (בהתאם למידע שנאסף בתרגיל המחוזי). 

ב. את הנתונים יש לשגר באמצעות קובץ הדיווח. 

בהצלחה