מסלול קידוד דכתבו קוד לפיו המטופל נע על הבמה לעבר דמותו של ד"ר חסן. כשהמטופל יעמוד קרוב לשולחן הרופא, הוא ינהל שיח עם ד"ר חסן בנושא הבדיקה.


צרו פרויקט שבו תאתרו בעזרת סמן העכבר אדם שאינו עוטה מסכה. כאשר תאתרו אדם ללא מסיכה, הדמות תאמר משפט לבחירתכם למשל: "אינך עוטה מסכה".