מסלול קידוד ה תשפ"ב

שלב בית ספרי

אתגר ראשון - תאריך אחרון להגשה ה- 18/1/22

עזרו לאופק למצוא מאפיינים של עיר חכמה בעירו


סרטון אתגר ראשון- ערבית

סרטון אתגר ראשון-עברית

אתגר שני - קנייה חכמה

תאריך אחרון להגשה ה- 18/1/22

סרטון אתגר שני- ערבית

סרטון אתגר שני-עברית