מסלול רובוטיקה תשפ"ב

שלב בית ספרי

אתגר ראשון - מועד אחרון להגשה 21/12/21

סרטון אתגר ראשון- ערבית

סרטון אתגר ראשון-עברית

אתגר שני - קנייה חכמה

מועד אחרון להגשה 18/1/22

סרטון אתגר שני- ערבית

סרטון אתגר שני-עברית