מגפת הקורונה חידדה את חשיבות הלמידה הדיגיטלית כפורצת גבולות זמן ומקום.                                         

כחלק מהתפיסה הפדגוגית בית ספרית ובמטרה לשמור על תהליכי הוראה, למידה והערכה בעתות שגרה וחירום, משרד החינוך מוביל הטמעת למידה משולבת דיגיטל ומציב את סביבות הענן  (google Classroom, Microsoft 365 , Moodle) כתשתית עיקרית ללמידה, אליה נכנסים התלמידים וצוותי ההוראה באמצעות ההזדהות האחידה בשגרה ובחרום כאחד.

בכל שנה מקיים משרד החינוך תרגיל ארצי ללמידה מרחוק בחירום, אשר מטרתו לדמות מעבר מלמידה בשגרה ללמידה בשעת חירום. התרגיל יבדוק את מוכנות בית הספר למעבר מלמידה בשגרה "ללמידה מרחוק״ במצב חירום.

מטרות התרגיל:

1 . הגברת מוכנות מערכת החינוך ללמידה מרחוק בעתות חירום.

2 . שימוש במרחב דיגיטלי כיתתי כסביבת למידה.

3 .יצירת תקשורת מאובטחת עם התלמידים


מפגש הערכות לתרגיל "למידה מרחוק בחירום" - כלל בתי ספר

מפגש הערכות לתרגיל "למידה מרחוק בחירום" - חינוך מיוחד

חמ"ל צוות התקשוב

ביום התרגיל ב 20/2/23 נעמוד לרשותכם בין השעות  13:00-21:00 בחמ"ל התקשוב המחוזי:  סמדר רוזנברג ממחי"ת התקשוב וצוות הניהול הבינתחומי , לכל שאלה, בקשה או אפילו למילה טובה.  

     כניסה לחמ"ל

בהצלחה